Trainingen en Sprekers

Inspiratiesessie Social Media

De wereld verandert in snel tempo. De opkomst van Social Media en Cloud Computing zorgt voor een verandering in communicatie. Een van onze experts geeft de inspiratiesessie Social Media met de strategische beslissers van een organisatie over de impact van Social Media op uw organisatie.

Training Social Media

Uw medewerkers zijn het visitekaartje voor uw bedrijf. Uiteraard zijn ze dat onder werktijd. Maar tegenwoordig ook steeds meer buiten kantoortijd. Online en offline. Wij trainen bedrijven en medewerkers in de bewustwording dat ook het imago van uw medewerker online belangrijk is voor henzelf, maar ook voor het imago van het bedrijf waar ze voor werken.
Tijdens deze trainingen helpen we medewerkers om bewust om te gaan met social media platfora. We geven tips hoe medewerkers veilig gebruik kunnen maken van podia zoals linkedin, facebook en twitter.

Training Juridische aspecten van Social Media

Tijdens deze training laat een van onze juridisch experts  u zien met welke juridische aspecten u te maken krijgt bij het optimaal inzetten van Social Media voor uw bedrijf. En hoe de bedreigingen die met dit gebruik gepaard gaan in juridische zin kunnen worden verminderd of voorkomen.

Sprekers

  • Impact van Social Media op een organisatie
  • Cloud Imago
  • Juridische aspecten van Social Media
English